Logistik

Produktion och lager finns i Mullsjö strax utanför Jönköping. Lagring sker i ändamålsenliga genomloppslager. Det ger förutsättningar för en effektiv hantering med god leveransberedskap.

Produkterna lagerhålls i fyra olika färger vilket ger stor valfrihet. För att minimera transport- och lagringskostnad så har produkterna utformats så att vi sparar upp till 50% av förpackningsvolymen. Tillsammans med kunden tar vi fram den mest kostnadseffektiva transportlösningen.

Övriga frågor kring logistik?

Kontakta oss idag för att lära dig mer om vår distributionsprocess och hur vi kan möta dina behov!

Box 95, SE-565 22 Mullsjö Bjurbäcksvägen 1, 565 91 Mullsjö