Villkor

1. Priser

Stemo AB reviderar bruttoprislistan löpande och förbehåller sig rätten att ändra priser utan föregående avisering. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

2. Betalningsvilkor

30 dagar netto efter fakturadatum eller enligt avtal. Från förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid försenad betalning äger Stemo AB rätten till ersättning för betalningspåminnelse enligt lag. Levererade produkter förblir Stemo AB´s egendom till dess produkterna till fullo blivit betalda.

För nya kunder kommer en sedvanlig kreditupplysning att upprättas. Efter godkänd kreditupplysning kommer Stemo AB skicka ut en orderbekräftelse med leveransdatum.

3. Returer

Retur av vara skall godkännas av Stemo AB. Vid godkänd retur av en lagervara som orsakats av köparen kommer en kredit att utfärdas till 80 procent av varans värde. För att erhålla denna kredit måste varan vara i nyskick, komplett och förpackad i oskadad originalförpackning. Godkänd retur ska levereras till Stemo AB inom 30 dagar från godkännande, dock senast 60 dagar efter det att varan levererats till kunden. Vid returer som orsakats på grund av felaktig hantering från leverantören krediteras varorna till 100% och Stemo AB står för returfrakt. Förutsättningen för retur vid felhantering är att varan är i nyskick, komplett och i oskadad orginalförpackning. Notera: Vid material som är kundanpassat är retur ej möjligt.

4. Leveransvilkor

Frakt debiteras separat och tillkommer på orderbekräftelsen. Vid beställningar över 5 pallar är frakten kostnadsfri. Stemo AB bokar speditör baserat på bästa tillgängliga alternativ med hänsyn till volym och geografisk plats.

5. Reklamtionsrätt och klagomål

Vid eventuella reklamtion och klagomål hänvisar vi till ärendehanteringen på webbshopen.

Stemo AB ansvarar inte för skador som levererade produkter orsakar på fast eller lös egendom, som inträffar när produkterna är i köparens besittning, eller förskada som levererade produkter orsakar på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som sådana produkter orsakar på grund av produkter som leverantören levererat. Om leverantören skulle åläggas ett ansvar gentemot tredje man för sådana skador eller förluster som avses i föregående stycke, skall köparen hålla leverantören skadeslös i den mån leverantören ej ansvarar gentemot köparen enligt denna punkt. För att åberopa reklamationsrätten måste köparen senast en (1) månad efter felet borde ha upptäckts eller upptäckts reklamera felet till leverantören.

6. Garanti

Stemo tillämpar en garantitid på 12 månader för våra produkter. Vår garanti täcker funktionsfel och tillverkningsfel som uppstår under garantitiden. Det är viktigt att notera att garantin inte täcker fel som uppkommer på grund av normalt slitage eller efter att produktens funktion och utseende har ändrats av användaren.

7. Upphovsrätt

Allt innehåll på våra webbsidor, texter, produktblad och bilder är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (8.7.1961/404). Detta får ej kopieras utan tillåtelse.

8. Reservationer

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.