Hållbarhet

Kvalitet och miljö är avgörande faktorer i vår fortlöpande utveckling av system och produkter. Utrymmesbesparande konstruktioner medför att lagervolymer och transporter kan minimeras. Val av polymera material görs med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan. Produktion sker enligt Miljöstandard ISO 14001 och Kvalitetsstandard ISO 9001 och med hänsyn taget till REACH.

Hög kompetens och lång erfarenhet

STEMO är en trygg och pålitlig samarbetsparner med stolta traditioner.

Sedan starten för 50 år sedan har vi expanderat för varje år, och idag levererar vi förvaringslösning till branscher och företag i över 16 länder.